ProHost

Жабдуулар

» ЖАБДУУЛАРДЫ САТЫП АЛУУ
» КОММУТАЦИЯЛЫК
ЖАБДУУЛАРДЫ САТЫП АЛУУ

Серверлер

» ИЖАРАГА СЕРВЕРЛЕР
» ВИРТУАЛДУУ СЕРВЕРЛЕР VDS|VPS NVME
» COLOCATION (жабдуулардын орундаштыруусу)

Биздин кызматтар

» Хостинг SSD
» Домендердин регистрациясы
» FTP-серверге бэкап

Компания туралуу

» Дата-центр
» Лицензиялар
» Төлөө
» Байланыштар


Домендер

Домен (домендик аты) - сайттын IP адресинин уникалдуу символдук көрсөтүшү. Домен (домендик аты) бир нече тамга, санарип жана дефистен түзүлүшү мүмкүн. Домендердин иерархиялык түзүлүшү болот. Алардын негизгиси биринчи деңгел домендери (домендик зоналар) – адрестин чекиттен кийин акыркы жагы (.com, .net, .ru ж.б.), өлкөлөргө жана эл аралык коомдорго ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) эл аралык организациясы менен бөлүнөт. Экинчи деңгелдин домендери акыркы чекитке чейин адрестин башын түзөт (мисалы prohost.kg). Ар бир өлкөдө алар сайттардын ээлерине специалдуу бөлүнгөн организация менен жакталат.


Домендин регистрациясы

Биз дүйнөлүү негизги домендик аттардын регистраторларынын партнеру болуп, биздин клиенттерге эң жакшы баалар менен регистрация жана домендердин узартуусун сунучтайбыз. Сиз өзүңөрдүн сайтынарга бат жана жеңил деңгелде домен ProHost поддомендерди регистрациялоо кызматы менен ала аласыз.

Домендик аттардын регистрациясынын эрежеси:

  • аттын минималдуу узундугу – эки символ;
  • атта сандар жана латин алфавитинин тамгалары колдонула алат;
  • бөлүштүрүү үчүн дефис колдонсо болот, бирок аттын башында жана акырында эмес.

Бүтүн домедик аттар заказчике регистрацияланат, домендин ээси заказчик болуп эсептелет, ProHost компаниясы эмес.
Домендерди регистрациялоо үчүн кийнки документердин копиялары керек:
- жеке жак үчүн: паспорт
- юридикалык жак үчүн: жетекчинин паспорту, юстиция министрлигинен жана налоговыйдан каттоо күбөлүгү, юридикалык жактан банк маалымдаректери.

Регламент .KG домендердин регистрациясы

Регламент эл аралык домендердин регистрациясы


Домендерди регистрация үчүн тарифтерДОМЕНДИК ЗОНА РЕГИСТРАЦИЯ УЗАРТУУ
.KG зонасында домен + хостинг бир ай белекке жылына 2424 сом баштап жылына 2195 сом баштап
.RU зонасында домен жылына 250 сом баштап жылына 350 сом баштап
.ASIA зонасында домен жылына 1410 сом баштап жылына 1410 сом баштап
.COM зонасында домен жылына 800 сом баштап жылына 800 сом баштап
.NET зонасында домен жылына 800 сом баштап жылына 800 сом баштап
.ORG зонасында домен жылына 800 сом баштап жылына 800 сом баштап
.COM.KG, .NET.KG, .ORG.KG
зоналарында
жылына 272 сом баштап жылына 272 сом баштап
.SU.KG, .CC.KG
зоналарында
0 сом жылына 0 сом жылына
Башкалар зоналарында домен (KZ, UZ, TJ, TM ж.б.) Келишим баа Келишим баа

* 1 жыл = 365 күндөр.
* Каалаган тарифте хостинг калганда, .CC.KG ("Commercial Company" - "Коммерциялык компания") зонасында же .SU.KG ("Soviet Union" - "СНГ өлкөлөрүнө катталган сайттар") зонасында акысыз сунучталат.
* DNS support - 1050 сом жылына.
* Онлайн регистрация учурунда, абонентке төлөм учун биздин электрондук почтага заявка жибериш керек, өздүк эсеп алганга жана заказды активациялоого. Договорду түзүш үчүн кийнки документтердин копиялары керек: паспорт (жеке жак үчүн), юстиция министрлигинен жана налоговыйдан каттоо күбөлүгү, юридикалык жактан банк маалымдаректери (юридикалык жак үчүн).

Новости:

Кызматтарды заказдоо

+996 (555) 22-22-11
+996 (312) 29-88-72 sales@prohost.kg